หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาครูบัญชี (ระดับภาค) ปี 2551 จาก 7 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอำนาจเจริญ รวม 96 คน เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างครูบัญชีระดับจังหวัด ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้พาคณะครูบัญชี ไปศึกษาดูงานที่บ้านกุดกะเสียน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข " ปี 2550 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2551 ณ ห้องสัมมนาช้างน้อย เขื่อนสิริธร อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888