หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวกิ่งเกษ บุญพูน ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ประจำ เดือนมิถุนายน 2559 ของสหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย จำกัด เพื่อ รับทราบงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 พร้อมให้ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบบัญชีประจำปี โดยใช้เครื่องมือทาง การเงินวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการบริหาร ซึ่งสหกรณ์จะได้นำ ไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการที่เป็นจุดอ่อน อันอาจจะเกิด ความเสียหาย ต่อไปได้ในอนาคต พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ด้วย
t20160616154838_346207.jpg
t20160616154839_346208.jpg
t20160616154847_346210.jpg
t20160616154849_346211.jpg
t20160616154856_346213.jpg
t20160616154859_346214.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888