หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวพรพิมล โคธิเสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี บูรณา การงานร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพใน โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก (ครั้งที่2) เพื่อให้เกษตรกร นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปปรับใช้ ในแปลงเกษตรของตนเอง โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกุง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
t20160616141824_346114.jpg
t20160616141825_346115.jpg
t20160616141836_346117.jpg
t20160616141836_346118.jpg
t20160616141841_346120.jpg
t20160616141842_346121.jpg
t20160616141848_346123.jpg
t20160616141849_346124.jpg
t20160616141857_346126.jpg
t20160616141858_346127.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888