หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางประทุม ชุมพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559โดยให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร และประชาชน ทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการ เพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดยมี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
t20160615144555_345835.jpg
t20160615144556_345836.jpg
t20160615144553_345838.jpg
t20160615144555_345839.jpg
t20160615144552_345841.jpg
t20160615144551_345842.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888