หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการ เกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่นักเรียน เกษตรกร และผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน เปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) บ้านม่วงเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
t20160615141617_345804.jpg
t20160615141617_345805.jpg
t20160615141626_345807.jpg
t20160615141626_345808.jpg
t20160615141634_345810.jpg
t20160615141635_345811.jpg
t20160615141643_345813.jpg
t20160615141644_345814.jpg
t20160615141651_345816.jpg
t20160615141651_345817.jpg
t20160615141701_345819.jpg
t20160615141701_345820.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888