หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ข้าราชการ และพนักงาน ราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก โอกาสนี้ ได้พระราชทาน สิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดนและตัวแทนนักเรียน พระราชทาน พันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 2 คน ทรงเปิดอาคารเรียน 102 ปี ธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดสร้างขึ้นตามโครงการ จัดสร้างถาวรวัตถุเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน และทรงเสด็จทอดพระเนตรการสาธิตการเรียน การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านควนตะแบก หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ในการจัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย โดยนำ ผลผลิตที่ได้ อาทิ พืชผัก ไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ นำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์ ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการค้าขาย การมีรายได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมนักเรียน ให้บริหารจัดการเอง ทำให้เข้าใจหน้าที่ของตน และการทำงานร่วมกัน รวมทั้ง ให้นักเรียนมีการจัดทำบัญชีออมทรัพย์ ทำให้รู้จักการประหยัด อดออม อีกทั้งการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้รู้และเข้าใจรายรับ- รายจ่ายในแต่ละวัน และนำไปช่วยผู้ปกครองและชุมชนในการทำบัญชี ครัวเรือนได้
t20160615140903_345773.jpg
t20160615140904_345774.jpg
t20160615140911_345776.jpg
t20160615140912_345777.jpg
t20160615140920_345779.jpg
t20160615140921_345780.jpg
t20160615140928_345782.jpg
t20160615140929_345783.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888