หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นางสาวเรืองทอง มนูญผล รักษาการ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมด้วย นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตร ย่านตาขาว จำกัด เพื่อนำเสนอการออกแบบและฝาก Server ไว้ที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ในการติดตั้งโปรแกรมระบบสินค้า V.2.2 เพื่อให้หน่วยบริการหรือสาขาดึง Application โปรแกรมระบบสินค้า V.2.2 ไปใช้งาน พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการใช้โปรแกรมระบบสมาชิกและ หุ้นและโปรแกรมระบบเงินรับฝาก รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับ และเตรียมความพร้อมในการใช้โปรแกรมของสหกรณ์ต่อไป ณ สหกรณ์ การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
t20160615123046_345505.jpg
t20160615123048_345506.jpg
t20160615123054_345508.jpg
t20160615123055_345509.jpg
t20160615123102_345511.jpg
t20160615123103_345512.jpg
t20160615123110_345514.jpg
t20160615123111_345515.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888