หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท. 9 พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 9 พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อ.เมือง จ.สงขลา
t20160615121748_345474.jpg
t20160615121749_345475.jpg
t20160615121756_345477.jpg
t20160615121757_345478.jpg
t20160615121805_345480.jpg
t20160615121806_345481.jpg
t20160615121813_345483.jpg
t20160615121814_345484.jpg
t20160615121822_345486.jpg
t20160615121823_345487.jpg
t20160615121831_345489.jpg
t20160615121832_345490.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888