หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2559 ผ่านระบบ Web Conference ไปยังสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ทั่วประเทศ โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายรัฐบาล ปี 2559 สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี 2560 ตลอดจนเรื่องพิจารณาอื่น ๆโดยมีผู้บริหารกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160614151753_345442.jpg
t20160614151754_345443.jpg
t20160614151750_345445.jpg
t20160614151751_345446.jpg
t20160614151747_345448.jpg
t20160614151748_345449.jpg
t20160614151746_345451.jpg
t20160614151745_345452.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888