หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รุ่นที่ 3)
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นางชัญญานุช รุ่งเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รุ่นที่ 3 เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เกิดความรัก ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหน และช่วยกัน อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งให้เยาวชนเป้าหมายได้มีทักษะจากการ ปฏิบัติจริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาแนวคิดการอยู่อย่าง พอเพียง เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
t20160614123654_345318.jpg
t20160614123655_345319.jpg
t20160614123702_345321.jpg
t20160614123703_345322.jpg
t20160614123710_345324.jpg
t20160614123711_345325.jpg
t20160614123719_345327.jpg
t20160614123720_345328.jpg
t20160614123729_345330.jpg
t20160614123730_345331.jpg
t20160614123737_345333.jpg
t20160614123738_345334.jpg
t20160614123744_345336.jpg
t20160614123745_345337.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888