หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.ลงพื้นที่พบปะกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ สตท.6
เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่พบปะกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เพื่อติดตามและรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งมอบแนวทางในการดำเนินงาน/ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมี นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 พร้อมด้วยนางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
t20160613174158_345287.jpg
t20160613174158_345288.jpg
t20160613174205_345290.jpg
t20160613174206_345291.jpg
t20160613174212_345293.jpg
t20160613174213_345294.jpg
t20160613174221_345296.jpg
t20160613174222_345297.jpg
t20160613174229_345299.jpg
t20160613174230_345300.jpg
t20160613174237_345302.jpg
t20160613174238_345303.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888