หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 โดยให้บริการ สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดย ได้รับเกียรติจาก นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
t20160613173037_345225.jpg
t20160613173038_345226.jpg
t20160613173045_345228.jpg
t20160613173046_345229.jpg
t20160613173054_345231.jpg
t20160613173055_345232.jpg
t20160613173102_345234.jpg
t20160613173103_345235.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888