หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สผค. ลงพื้นที่ประเมินกระบวนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ณ สตท.4
เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ประเมินกระบวนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) โดยมีนางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยนางสุนันทา เทพสาร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี อุบลราชธานี นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ศรีสะเกษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงานตาม กระบวนการที่กำหนดไว้ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) รับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
t20160613172404_345194.jpg
t20160613172405_345195.jpg
t20160613172412_345197.jpg
t20160613172412_345198.jpg
t20160613172421_345200.jpg
t20160613172421_345201.jpg
t20160613172429_345203.jpg
t20160613172430_345204.jpg
t20160613172436_345206.jpg
t20160613172437_345207.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888