หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลสัมฤทธิ์สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ในพื้นที่จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลสัมฤทธิ์ สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด สหกรณ์การเกษตร ชุมพวง จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด สาขาชุมพวง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด สาขาครบุรี สหกรณ์การเกษตรเสิงสาง จำกัด สหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด สาขาบัวใหญ่ และสหกรณ์ การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด
t20160613170233_345132.jpg
t20160613170234_345133.jpg
t20160613170245_345135.jpg
t20160613170246_345136.jpg
t20160613170259_345138.jpg
t20160613170259_345139.jpg
t20160613170308_345141.jpg
t20160613170308_345142.jpg
t20160613170318_345144.jpg
t20160613170319_345145.jpg
t20160613170328_345147.jpg
t20160613170329_345148.jpg
t20160613170336_345150.jpg
t20160613170336_345151.jpg
t20160613170343_345153.jpg
t20160613170344_345154.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888