หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นางชัญญานุช รุ่งเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัด กิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รุ่นที่ 2 เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า อีกทั้งให้เยาวชนเป้าหมายได้มีทักษะจากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยพัฒนาแนวคิดการอยู่อย่างพอเพียง เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ สัตว์ป่าพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
t20160613162151_345039.jpg
t20160613162151_345040.jpg
t20160613162157_345042.jpg
t20160613162158_345043.jpg
t20160613162205_345045.jpg
t20160613162206_345046.jpg
t20160613162213_345048.jpg
t20160613162213_345049.jpg
t20160613162221_345051.jpg
t20160613162222_345052.jpg
t20160613162229_345054.jpg
t20160613162230_345055.jpg
t20160613162237_345057.jpg
t20160613162238_345058.jpg
t20160613162244_345060.jpg
t20160613162245_345061.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888