หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี ชำนาญงาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ ความรู้ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ นำร่องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ วิธีการลดทุนต้นการผลิตของสินค้า เกษตร รู้จักการจดบันทึกเพื่อนำไปสู่การออมเงินในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรในการวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับฤดูกาล ให้เกษตรกรรู้จักการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีเกษตรเป้าหมายเข้าร่วมงาน จำนวน 400 คน โดยมีนายปราโมทย์ แสงสว่าง ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ ประจำ อำเภอธาตุพนม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอธาตุพนม หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
t20160613161229_345008.jpg
t20160613161230_345009.jpg
t20160613161245_345011.jpg
t20160613161246_345012.jpg
t20160613161255_345014.jpg
t20160613161256_345015.jpg
t20160613161304_345017.jpg
t20160613161305_345018.jpg
t20160613161315_345020.jpg
t20160613161316_345021.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888