หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมประชุมติดตามโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 และโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหลักเมตร (พริ้งมาก ราษฎร์อนุสรณ์) ณ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
t20160613155940_344977.jpg
t20160613155941_344978.jpg
t20160613155951_344980.jpg
t20160613155952_344981.jpg
t20160613160000_344983.jpg
t20160613160001_344984.jpg
t20160613160011_344986.jpg
t20160613160012_344987.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888