หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ตราด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการการทำบัญชีครัวเรือน
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการการทำบัญชีครัวเรือน โรงเรียนเพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และเป็นการ ส่งเสริมให้เกิดการออม พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการเล่นเกมส์เกี่ยวกับ การลงบัญชี เพื่อความสนุกสนานและเพิ่มทักษะการบันทึกบัญชี รวมทั้ง แจกสมุดบัญชี และกระปุกออมสิน "ช้างเพิ่มสุข” ด้วย โดยมีเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 110 คน เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียน เพียงหลวง 6 จังหวัดตราด
t20160613154735_344946.jpg
t20160613154736_344947.jpg
t20160613154743_344949.jpg
t20160613154744_344950.jpg
t20160613154752_344952.jpg
t20160613154752_344953.jpg
t20160613154759_344955.jpg
t20160613154759_344956.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888