หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางมะลิวรรณ ลครวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษายโสธร จัดโครงการ "ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” หัวข้อ "บัญชีสู่ความพอเพียง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดอบรม สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน รุ่นที่ 3 จำนวน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 64 คน
t20160613151129_344884.jpg
t20160613151130_344885.jpg
t20160613151136_344887.jpg
t20160613151137_344888.jpg
t20160613151143_344890.jpg
t20160613151145_344891.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888