หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครปฐม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การ สหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ และการขับเคลื่อน วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ พร้อมให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายใน ครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อรู้จักการจดบันทึกบัญชี เสริมสร้างวินัยที่ดี ในการออม และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ แก่เยาวชน และประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม
t20160613130141_344760.jpg
t20160613130142_344761.jpg
t20160613130155_344763.jpg
t20160613130156_344764.jpg
t20160613130206_344766.jpg
t20160613130207_344767.jpg
t20160613130216_344769.jpg
t20160613130217_344770.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888