หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐานปี 2551 สำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จำนวน 500 คน เพื่อให้ผู้รับการอบรม รู้จักคิดกำไรขาดทุน รู้จักวางแผน วิเคราะห์ การใช้จ่ายในครัวเรือน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การออม และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี นายอัสนี เชิดชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ หอประชุมอำเภอสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888