หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” โดยให้คำแนะนำการ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อกระตุ้น ให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต และภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
t20160613121311_344728.jpg
t20160613121312_344729.jpg
t20160613121323_344731.jpg
t20160613121324_344732.jpg
t20160613121345_344734.jpg
t20160613121346_344735.jpg
t20160613121356_344737.jpg
t20160613121357_344738.jpg
t20160613121405_344740.jpg
t20160613121406_344741.jpg
t20160613121415_344743.jpg
t20160613121416_344744.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888