หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานของ สตส.ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานสำนักงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เพื่อซักซ้อม พร้อมให้คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อพัฒนาระบบงาน และควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและระเบียบนายทะเบียน สหกรณ์
t20160610165943_344542.jpg
t20160610165944_344543.jpg
t20160610165941_344545.jpg
t20160610165941_344546.jpg
t20160610165938_344548.jpg
t20160610165939_344549.jpg
t20160610165935_344551.jpg
t20160610165936_344552.jpg
t20160610165933_344554.jpg
t20160610165934_344555.jpg
t20160610165929_344557.jpg
t20160610165930_344558.jpg
t20160610165926_344560.jpg
t20160610165927_344561.jpg
t20160610165923_344563.jpg
t20160610165925_344564.jpg
t20160610165921_344566.jpg
t20160610165919_344567.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888