หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นำโดย นางอรุณี ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมจัดนิทรรศการวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง ริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ ในโรงเรียนและเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียน วัดบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
t20160610131814_344386.jpg
t20160610131815_344387.jpg
t20160610131825_344389.jpg
t20160610131825_344390.jpg
t20160610131832_344392.jpg
t20160610131833_344393.jpg
t20160610131844_344395.jpg
t20160610131845_344396.jpg
t20160610131851_344398.jpg
t20160610131852_344399.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888