หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา ร่วมจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง ริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การ สหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานด้าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน ถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งนำสมุดบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงมาแจกภายในงาน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการจดบันทึกบัญชี รู้จักออม และใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ได้อย่างรอบคอบ โดยได้รับเกียรติจากนายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมป์
t20160610124838_344293.jpg
t20160610124838_344294.jpg
t20160610124845_344296.jpg
t20160610124846_344297.jpg
t20160610124855_344299.jpg
t20160610124856_344300.jpg
t20160610124903_344302.jpg
t20160610124904_344303.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888