หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง ร่วมงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559"
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อขับเคลื่อน วะระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน นิทรรศการ สื่อการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน การประกวดผลงาน การ ประกวดเขียนเรียงความ การประกวดวาดภาพ การประกวดอ่าน ร้อยกรอง การร้องเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับสหกรณ์ การเล่นเกมส์ การถาม-ตอบปัญหา ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ร่วมจัด นิทรรศการทางบัญชี เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชีให้แก่เด็กและ เยาวชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ต่าง ๆ โดยมีนายเทวกฤต เข็มขาว สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
t20160610123145_344262.jpg
t20160610123146_344263.jpg
t20160610123157_344265.jpg
t20160610123159_344266.jpg
t20160610123209_344268.jpg
t20160610123210_344269.jpg
t20160610123221_344271.jpg
t20160610123222_344272.jpg
t20160610123230_344274.jpg
t20160610123231_344275.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888