หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 จังหวัดบึงกาฬ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 จังหวัดบึงกาฬ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่ม ให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณโรงเรียน บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนดีเด่น และจัดนิทรรศการให้ความรู้ การจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุน อาชีพ ส่งเสริมการออมเงินให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยการประกวดการ จัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และ เงินออมดีเด่น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี ทำบัญชี มีเงินออม ซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 94 คน
t20160609131406_344045.jpg
t20160609131406_344046.jpg
t20160609131414_344048.jpg
t20160609131415_344049.jpg
t20160609131422_344051.jpg
t20160609131423_344052.jpg
t20160609131429_344054.jpg
t20160609131430_344055.jpg
t20160609131438_344057.jpg
t20160609131438_344058.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888