หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 4/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2559 ปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน 2559 ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จำนวน 27 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
t20160609130026_343983.jpg
t20160609130026_343984.jpg
t20160609130034_343986.jpg
t20160609130035_343987.jpg
t20160609130042_343989.jpg
t20160609130043_343990.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888