หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เพชรบุรี ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านบัญชี ในงานวันกิจกรรม สหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่ม ให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนส่งเสริม การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้าน การสหกรณ์ โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
t20160608125551_343704.jpg
t20160608125551_343705.jpg
t20160608125559_343707.jpg
t20160608125600_343708.jpg
t20160608125610_343710.jpg
t20160608125610_343711.jpg
t20160608125617_343713.jpg
t20160608125617_343714.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888