หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นางชัญญานุช รุ่งเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศได้เกิดความซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า มีทักษะชีวิตจากปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้พัฒนา แนวคิดการอยู่อย่างพอเพียงเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
t20160608122309_343642.jpg
t20160608122310_343643.jpg
t20160608122319_343645.jpg
t20160608122319_343646.jpg
t20160608122327_343648.jpg
t20160608122328_343649.jpg
t20160608122336_343651.jpg
t20160608122337_343652.jpg
t20160608122343_343654.jpg
t20160608122344_343655.jpg
t20160608122350_343657.jpg
t20160608122352_343658.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888