หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และการบริการสินค้าเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี (Field Day) และการบริการสินค้าเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ การปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ในเรื่องการทำบัญชีรับจ่ายต้นทุนอาชีพการปลูกทุเรียน โดยมีนางสาวแววดาว สุขเกษม ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งด้านการเงินให้แก่เกษตรกร รู้จักลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว
t20160607161828_343580.jpg
t20160607161829_343581.jpg
t20160607161825_343583.jpg
t20160607161826_343584.jpg
t20160607161822_343586.jpg
t20160607161823_343587.jpg
t20160607161819_343589.jpg
t20160607161820_343590.jpg
t20160607161817_343592.jpg
t20160607161818_343593.jpg
t20160607161815_343595.jpg
t20160607161812_343596.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888