หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2559 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และหัวหน้า กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1/2559 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำ แก่ผู้ชำระบัญชีในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในการทำงบดุล รายงานการชำระบัญชี พร้อมทั้งรายการย่อ ของบัญชีที่ชำระ ตามความในมาตรา 80 และ 87 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
t20160607155348_343518.jpg
t20160607155349_343519.jpg
t20160607155347_343521.jpg
t20160607155346_343522.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888