หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ส่วนระบบบัญชีและสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาโปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น สกต. เพิ่มเติมโดยสามารถเชื่อมข้อมูลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อรับ – ส่ง ข้อมูล สมาชิกและค่าหุ้น รวมทั้งเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก โดยการโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน นำฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ส่วนระบบบัญชีและสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขอความร่วมมือ IT Mobile/IT Provider โปรด Update โปรแกรมนี้ให้ สกต. โดยเร็ว

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888