หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครปฐมพร้อมด้วยนายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ โคนมนครปฐม จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี แผนการ บริหารงานในปีต่อไป รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคนม นครปฐม จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
t20160530152620_342211.jpg
t20160530152620_342212.jpg
t20160530152616_342214.jpg
t20160530152617_342215.jpg
t20160530152615_342217.jpg
t20160530152614_342218.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888