หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ร่วมเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการ การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อเปิดฤดูการผลิตใหม่ และเป็นแหล่ง ศึกษาดูงานในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับบริการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การเตรียม ความพร้อมองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ การบริหารจัดการ ความเสี่ยง เป็นศูนย์รวมให้บริการแก่เกษตรกรได้เห็นตัวอย่างของจริง เพื่อเสริมสร้างความ มั่นคงในอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร พร้อมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และร่วมสาธิตเครื่องหยอด และเครื่องโรยเมล็ด พันธุ์ข้าว ด้วยตนเอง โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนางพิศมัย หุนตระนี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี และสาธิตการจัดทำบัญชีในครัวเรือนแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามแนวปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วย
t20160530140815_342149.jpg
t20160530140816_342150.jpg
t20160530140824_342152.jpg
t20160530140825_342153.jpg
t20160530140833_342155.jpg
t20160530140834_342156.jpg
t20160530140843_342158.jpg
t20160530140843_342159.jpg
t20160530140852_342161.jpg
t20160530140853_342162.jpg
t20160530140901_342164.jpg
t20160530140902_342165.jpg
t20160530140910_342167.jpg
t20160530140911_342168.jpg
t20160530140920_342170.jpg
t20160530140923_342171.jpg
t20160530140931_342173.jpg
t20160530140931_342174.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888