หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ในจังหวัดตรังและพัทลุง
เมื่อระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมกับ IT Provider และผู้สอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ำผุด จำกัด อำเภอ เมือง จังหวัดตรัง และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวง จำกัด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
t20160530134946_342056.jpg
t20160530134947_342057.jpg
t20160530134954_342059.jpg
t20160530134955_342060.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888