หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.9
เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสิริพร สมบัติเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มกำกับ มาตรฐานการบัญชี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยสอบบัญชี เพื่อซักถามปัญหาด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมทั้งหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
t20160530131757_341932.jpg
t20160530131758_341933.jpg
t20160530131807_341935.jpg
t20160530131808_341936.jpg
t20160530131817_341938.jpg
t20160530131817_341939.jpg
t20160530131825_341941.jpg
t20160530131826_341942.jpg
t20160530131833_341944.jpg
t20160530131834_341945.jpg
t20160530131841_341947.jpg
t20160530131842_341948.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888