หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สตส.ตรัง ลงพื้นที่ตรวจนับสินค้าของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยกลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ร่วมกันในการตรวจนับสินค้าของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จำกัด พร้อมให้คำแนะนำในการใช้โปรแกรมระบบสินค้า เวอร์ชั่น 2.2 เพื่อให้สหกรณ์มี เครื่องมือในการบริหารจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิก และ แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ควนตุ้งกู จำกัด จังหวัดตรัง เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
t20160527125553_341436.jpg
t20160527125554_341437.jpg
t20160527125606_341439.jpg
t20160527125607_341440.jpg
t20160527125613_341442.jpg
t20160527125614_341443.jpg
t20160527125621_341445.jpg
t20160527125621_341446.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888