หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวพรพิมล โคธิเสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เพื่อ เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ โดยถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ตามโครงการอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหา ราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ทองชน ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโนนสวนปอ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
t20160527122928_341374.jpg
t20160527122929_341375.jpg
t20160527122935_341377.jpg
t20160527122936_341378.jpg
t20160527122945_341380.jpg
t20160527122946_341381.jpg
t20160527122952_341383.jpg
t20160527122953_341384.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888