หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน... รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางมะลิวรรณ ลควงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน... รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559 หัวข้อเรื่อง บัญชีสู่ความพอเพียง โดยจัดอบรม สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม 5 โรงเรียน รวม 61 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
t20160526151544_341281.jpg
t20160526151543_341282.jpg
t20160526151541_341284.jpg
t20160526151540_341285.jpg
t20160526151537_341287.jpg
t20160526151538_341288.jpg
t20160526151536_341290.jpg
t20160526151535_341291.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888