หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โดยมี นายปริญญาพล อุทยาภรณ์ นายอำเภอปากคาด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรบ้านดาลบังบด ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการบูรณาการกับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในเรื่อง การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกรที่ผ่านการ อบรมหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ตามโครงการอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่ม ผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจาก ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อเกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น ได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก
t20160526123452_341219.jpg
t20160526123452_341220.jpg
t20160526123502_341222.jpg
t20160526123503_341223.jpg
t20160526123510_341225.jpg
t20160526123511_341226.jpg
t20160526123517_341228.jpg
t20160526123518_341229.jpg
t20160526123529_341231.jpg
t20160526123531_341232.jpg
t20160526123540_341234.jpg
t20160526123540_341235.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888