หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พิษณุโลก จัดกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นางสาวพัชรินทร์ โนนจุ้ย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ จัดกิจกรรม 5 ส ภายในและบริเวณรอบสำนักงานฯ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองกันภายในหน่วยงาน อีกทั้งยังช่วยทำให้ภายในสำนักงาน สะอาดน่าอยู่และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับหน่วยงาน ในโอกาสนี้ ยังได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากสำนักงานเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก เพื่อปลูกบริเวณโดยรอบสำนักงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
t20160526122512_341188.jpg
t20160526122512_341189.jpg
t20160526122544_341191.jpg
t20160526122545_341192.jpg
t20160526122622_341194.jpg
t20160526122623_341195.jpg
t20160526122634_341197.jpg
t20160526122635_341198.jpg
t20160526122642_341200.jpg
t20160526122643_341201.jpg
t20160526122651_341203.jpg
t20160526122652_341204.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888