หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และปลุกจิตสำนึกให้บุคลากร ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และฟื้นฟูพื้นที่ ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่า โดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่าเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่า ณ โรงเรียน วัดท่าม่วง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
t20160526120920_341157.jpg
t20160526120920_341158.jpg
t20160526120929_341160.jpg
t20160526120930_341161.jpg
t20160526120938_341163.jpg
t20160526120938_341164.jpg
t20160526120946_341166.jpg
t20160526120946_341167.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888