หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ออกหน่วยบริการคลินิกเคลื่อนที่ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2559โดยร่วม จัดนิทรรศการ พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รู้จักรายรับ รู้จักรายจ่าย รู้จักเงินออม สามารถจัดทำบัญชีได้ เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานณ วัดหนองกระดี่นอก บ้านหนองกระดี่นอก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
t20160525163707_341033.jpg
t20160525163708_341034.jpg
t20160525163709_341036.jpg
t20160525163710_341037.jpg
t20160525163712_341039.jpg
t20160525163713_341040.jpg
t20160525163736_341042.jpg
t20160525163735_341043.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888