หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในผลผลิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559
เมื่อวันที่ 18-29 เมษายน 2559 กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางกนกลดา วัชชะวิพุธ หัวหน้ากลุ่มแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามประเมิน ผลสัมฤทธิ์โครงการในผลผลิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่ทำธุรกิจรวบรวมและ แปรรูป โครงการพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับ ระบบสหกรณ์
t20160525130222_340971.jpg
t20160525130223_340972.jpg
t20160525130229_340974.jpg
t20160525130229_340975.jpg
t20160525130235_340977.jpg
t20160525130236_340978.jpg
t20160525130242_340980.jpg
t20160525130242_340981.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888