หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก ให้ความรู้ด้านบัญชีในโครงการศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "การทำบัญชีครัวเรือน” ใน โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และนำมาประยุกต์ใช้ใน การดำเนินงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเนินหินแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
t20160524135006_340165.jpg
t20160524135007_340166.jpg
t20160524135015_340168.jpg
t20160524135016_340169.jpg
t20160524135023_340171.jpg
t20160524135024_340172.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888