หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมติดตามการประเมินผลโครงการตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมกับสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางสาวภัทราดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมติดตามการประเมิน PD3 โครงการ สร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และประเมินผู้ตรวจสอบกิจการ ตามโครงการ ติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (การส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ) เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงแก้ไข และเพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ณ ศาลากลาง บ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
t20160524130416_340010.jpg
t20160524130416_340011.jpg
t20160524130424_340013.jpg
t20160524130425_340014.jpg
t20160524130432_340016.jpg
t20160524130433_340017.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888