หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 ลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอกมาเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย นางสาวชุติมา เมืองช้าง หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุตรดิตถ์ลงพื้นที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี ของบุคคลภายนอก มาเป็นโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น และเงินให้กู้ โปรแกรมระบบเงินรับฝาก และโปรแกรมระบบสินค้า พร้อมทั้ง สอนแนะการใช้งานโปรแกรมฯ เพื่อให้มีความเข้าใจในระบบงาน สามารถ ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครงวงจรได้อย่างถูกต้องและทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง สามารถบริการสมาชิกได้ดีมากขึ้น ณ สหกรณ์การเกษตรท่าปลา จำกัด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
t20160523171130_339886.jpg
t20160523171131_339887.jpg
t20160523171127_339889.jpg
t20160523171128_339890.jpg
t20160523171125_339892.jpg
t20160523171124_339893.jpg
t20160523171122_339895.jpg
t20160523171121_339896.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888