หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัดเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการ บริหารงานหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมรับฟังความคิดเห็นและ ความต้องการของสมาชิก ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงินแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
t20160523170332_339855.jpg
t20160523170331_339856.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888