หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์บึงกาฬพร้อมด้วยนายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามแผน พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59เพื่อให้ความรู้ ชี้แจง ทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติทางบัญชีเพื่อให้ การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ และเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คนโดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมชี้แจง และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง ศบกต. กับกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสิริณธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมแนะนำผู้สอบบัญชี ที่จะดูแลในแต่ละพื้นที่ และชี้แจงการบริหารโครงการ ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ของ ศบกต.และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงาน ตามโครงการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการรับจ่ายเงินโครงการ จำนวน 5 อำเภอ 8 ศบกต. รวม 24 โครงการ
t20160523162043_339669.jpg
t20160523162043_339670.jpg
t20160523162041_339672.jpg
t20160523162041_339673.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888